Domů
Nové výtahy
Modernizace
Servis
Novinky
Fotogalerie
Zaměstnání
Kontakt
Poradna
Reference

MODERNIZACE

Stále aktuální téma z pohledu Společenství bytových jednotek , bytových družstev , majitelů i uživatelů bytů v bytových domů  je modernizace výtahů v těchto objektech nebo instalování nových výtahů v domech,kde výtah chybí.Je to logický vývoj sociálních potřeb pramenící z faktu,že naše populace stárne a tím potřebuje řešit mnohačetné, fyzicky namáhavé ,denní výstupy schodů.Dalším důležitým faktorem je to,že správci a majitelé bytového fondu odkládali opravy a investice do budoucna  a opravy omezovali pouze na řešení havarijních stavů.Dnes mnozí obyvatelé čtyřpodlažních domů,kam se výtahy neinstalovali,přicházejí s požadavkem zástavby výtahu a výtahové šachty do zrcadla schodiště nebo přístavbou k zadnímu traktu domu.Integrace naší společnosti do Evropské unie přinesla kromě výhod volného cestování a trhu také méně příjemné aspekty jako jsou např.všeobecné i technické požadavky závazné pro celou Evropskou unii tzn.i pro nás (ČSN EN 81-1 , ČSN EN 81-2 ).  Souběhu všech těchto aspektů jsou vystaveni  majitelé a obyvatelé bytových domů.

Modernizace již existujících výtahů je technicky velice dobře zpracována a představuje v podstatě demontáž starého výtahu a výměnu starého výtahu za nový.Základním problémem je skutečnost podkapitalizování fondu oprav v bytových domech , proto se technicky vymýšlejí postupné modernizace apod.,je to však jen únik z nouze ,který vede k celkovému prodražování a je technicky i finančně neefektivní.

Technicky správné řešení je kompletní modernizace výtahu včetně výtahové šachty,kdy dům musí přijmout taková opatření ,aby se mohli obyvatelé obejít bez výtahu po dobu jednoho měsíce a při jednom nepořádku v domě (zvýšený pohyb lidí a materiálu,zvýšená prašnost i hluk) mají otázku vertikální dopravy v domě na dobu jedné generace vyřešenou.Životnost výtahu se uvažuje 20 let a dle praktických zvyklostí je praktická životnost ještě delší.Veškerá polovičatá řešení (neúplné modernizace,náhrada výtahu plošinou atd.)jsou z úhlu pohledu investic i předpisů nepřijatelná a doslova a do písmene na ně doplatí majitelé a obyvatelé bytových domů.Po stránce právní odpovědnosti za provoz výtahu zodpovídá majitel nebo provozovatel výtahu. Toto by si měli přestavitelé Společenství bytových jednotek , bytových družstev i přímí majitelé bytových domů velice rychle uvědomit,jelikož při nedodržení postupu odstraňování rizik z provozu výtahů (shrnutých v inspekčních prohlídkách (ČSN 27 4007 , ČSN EN 81-80) se při vzniku škod na majetku ,zdraví nebo životě osob budou právě oni zodpovídat v soudních sporech (zákon č. 40/1964 Sb., § 415, § 420a, § 427 ) .

7_dole