Domů
Nové výtahy
Modernizace
Servis
Novinky
Fotogalerie
Zaměstnání
Kontakt
Poradna
Reference

NOVÉ VÝTAHY

Členění nových výtahů a plošin :

Dle pohonu a nosných prostředků výtahů a plošin :

 1. hydraulické  (s přímým i nepřímým pohonem)
 2. trakční (lanové na principu tření kabiny a protiváhy)
 3. řetězové (výtahy nákladní i plošiny pro imobilní osoby )
 4. nůžkové (výtahy i plošiny nákladní či pro imobilní osoby )

Dle způsobu používání zařízení zákazníkem :

 1. osobní ,osobonákladní
 2. nákladní řízené poučenou osobou a nákladní bez dopravy osob
 3. malé nákladní do 100 kg (jídelny,archivy,restaurace)
 4. lůžkové (nemocnice,polikliniky,domovy pro seniory)

Dle požárních nároků :

 1. požární
 2. evakuační

Dle umístění strojovny výtahů a plošin :

 1. strojovna nad šachtou,vedle šachty nebo pod šachtou
 2. bez strojovny ( technologie je pouze v šachtě )
 3. skříňové provedení strojovny u hydraulických výtahů a plošin

Plošiny pro imobilní osoby :

 1. plošiny vyrovnávací vertikální
 2. plošiny schodišťové šikmé

Dle šachty výtahů a plošin :

 1. zděná či betonová šachta
 2. ocelová konstrukce s prosklením
 3. ocelová konstrukce obložená cementotřískovými či sádrovláknitými deskami
 4. ocelová konstrukce opláštěná plechem (nákladní výtahy)
 5. technologie bez šachty (v našich klimatických podmínkách v interiérech)

Vestavby výtahů do čtyřpodlažních budov

  7_dole