Domů
Nové výtahy
Modernizace
Servis
Novinky
Fotogalerie
Zaměstnání
Kontakt
Poradna
Reference

SERVIS

Servisní činnost provádí společnost Výtahy Line s.r.o. dle příslušných platných norem a tuto činnost specifikuje ve smlouvě o servisu zařízení. Smlouva o servisu výtahů nebo plošin upravuje vzájemnou spolupráci smluvních stran na úseku zajišťování bezpečného a bezporuchového provozu zařízení.

Servisem se rozumí:

1.) Odborné prohlídky
2.) Odborné zkoušky
3.) Pravidelná preventivní údržba
4.) Opravy havarijní a poruchové do 24 hod.
5.) Opravy po odborné prohlídce a odborné zkoušce.
6.) Pohotovostní služba na havarijní opravy výtahů denně včetně sobot, nedělí a svátků.
7.) Mazání a čištění
8.) Provozní prohlídky – dozorce výtahu

Způsob objednání služby:

1) Periodicky bez nutnosti objednání společnost Výtahy Line s.r.o. zajišťuje :

 • odborné prohlídky
 • odborné zkoušky
 • pravidelná preventivní údržba – mazání, čištění a běžné seřízení
 • opravy po odborné prohlídce a odborné zkoušce
 • provozní prohlídky – dozorce výtahu

2) Na základě objednávky provádí společnost Výtahy Line s.r.o. :

 • opravy havarijní a poruchové do 24 hod.
 • pohotovostní NON STOP služba na havarijní opravy výtahů denně včetně sobot, nedělí a svátků
 • vyprošťovací NON STOP služba

Objednávka zákazníka se realizuje těmito způsoby :

 • telefonicky na čísle (+420) 387 428 025 – záznamník (+420) 387 315 322
  (+420) 602 306 387 – NON STOP služba a vyprošťovací služba
  (+420) 261 215 761 – vyprošťovací služba NOVA BENE pro
  Prahu a okolí
 • faxem na čísle  (+420) 387 428 025
 • e-mailem na adrese   obchod@vytahy-line.cz
 • písemně na adrese    VÝTAHY LINE s.r.o.

Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

5_dole