/
/
Inspekční prohlídka výtahu

Inspekční prohlídka výtahu

17 května, 2023

Máte-li jako provozovatel nebo společenství vlastníků případně družstvo pochybnosti, zda technické zařízení je bezpečné, doporučujeme požádat pro posouzení dalšího bezpečného provozu zařízení pro dopravu osob a elektrických zařízení organizaci státního odborného dozoru (Technická inspekce ČR – TIČR), která na základě odborného posouzení vydá podle z. č. 174/1968 Sb. odborné a závazné stanovisko o bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení.

Termíny provádění inspekčních prohlídek mohou být překročeny maximálně o 3 měsíce.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanovují.

Tuto prohlídku Vám v případě zájmu zajistíme na základě písemné objednávky na e-mailu servis@vytahy-line.cz.

První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu9 let od data uvedení do provozu
  Opakované inspekční prohlídky6 let