/
/
Provozní prohlídky výtahu

Provozní prohlídky výtahu

17 května, 2023

Norma ČSN 27 4002 již neuvádí povinnost provádět Provozní prohlídky výtahů a zrušila pojem Dozorce výtahu. Zároveň však v bodu 4.3.17 ukládá vlastníkovi/provozovateli výtahu povinnost provádět úkony podle přílohy B této normy. Dle tabulky B.1 (Typické příklady servisních úkonů) v této příloze tedy provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu.

  Výtahová šachtaLhůty (interval)
  Kontrola vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení14 dnů
  Kontrola stavu ohrazení šachty a klece výtahu z dostupných míst14 dnů
  KlecLhůty (interval)
  Kontrola osvětlení14 dnů
  Kontrola ovládačů14 dnů
  Kontrola nouzové signalizace14 dnů
  Kontrola dorozumívacího zařízení14 dnů
  Kontrola systému zastavování ve stanicích14 dnů
  Kontrola funkce světelné clony, je-li použita14 dnů
  Šachetní dveřeLhůty (interval)
  Kontrola funkce zajišťovacích prvků14 dnů
  NástupištěLhůty (interval)
  Kontrola ovládačů14 dnů
  Kontrola osvětlení přístupových cest14 dnů